| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar applies AI to make browsing the web faster and more productive. Whenever you open Sidebar, you'll get an AI summary of the web page and can ask any question you like about the content of the page! Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Geograafia

Page history last edited by Kristiina 12 years ago

Geograafia kodulehel on võimalik õppida ühte geograafia valdkonda, mis hõlmab muutusi ühiskonnas. Sinna alla kuuluvad agraarühiskond, tööstusühiskond, infoühiskond ja põhilised majandussektorid. Välja on toodud iga ajastu iseloomulikud tunnused ja tabel majandussektori valdkondade kohta. Samuti on lisatud ülesanded, kordamisküsimused ja nende vastused, mis aitavad teemast põhjaliku ülevaate saada. Lisatud on ka huvitav lisamaterjal.

 

Muutused ühiskonnas

 

Ülesanded 

 

Ülesannete vastused 

 

Kordamisküsimused

 

Kordamisküsimuste vastused

 

Loe lisaks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristiina Kurvits 10. klass

Türi Gümnaasium

2011

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.